Diensten

Onze diensten

Wat kunnen we u bieden?

Enkco Financieel Advies kan u diverse diensten bieden. Lees op deze pagina wat we zoal voor u kunnen betekenen. Neem contact met ons op om meer hierover te horen.

Lees meer over
onze diensten 

Financiële planning

Met een financieel plan krijgt u meer inzicht en grip op uw eigen financiën. Tijdens uw werkend leven bent u redelijk zeker van uw inkomsten, u weet echter ook dat u eens, gepland of ongepland, zult stoppen met werken. Wat zijn dan uw inkomsten? Wijziging in wetgeving, complexiteit van de materie en een steeds meer terugtredende overheid, maken het lastig om zelf goed inzicht in uw financiële situatie te krijgen als u stopt. Een financieel plan geeft u inzicht in uw totale financiële positie, zowel van uw privé als van de onderneming. Ik breng uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie in kaart. Op basis hiervan kunt u zien of de door u geformuleerde doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt. Natuurlijk voorzie ik u graag van advies om er voor te zorgen dat uw doelstellingen worden gerealiseerd.

Ook kunt u bij mij terecht voor advies op de deelgebieden van financiële planning zoals:

 • Relatie: ik ga trouwen of samenwonen: hoe regel ik dat financieel en juridisch. Advies over de inhoud van huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontract. Wat zijn de gevolgen van een scheiding?
 • Kinderen: wat zijn de financiële gevolgen van uitbreiding van het gezin.
 • Werken: u wordt werkeloos, arbeidsongeschikt, enz. wat zijn de financiële consequenties.
 • Vermogensopbouw: Hoe zet u, uw geld slim opzij voor later?
 • Pensioen: Wat komt er allemaal kijken bij de financiële zorg voor uw oude dag? AOW, Pensioen, aanvullen met lijfrente/banksparen? Wat heeft u al opgebouwd?
 • Bedrijfsovername: Een bedrijf kopen of overdragen aan de volgende generatie.
 • Wonen: Wat zijn de kosten van uw woning? Kopen of huren?
 • Ondernemen: Naast de vrijheid ook de plichten!

Nalatenschap planning

Nalatenschap planning: Is alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Dit is een traject wat vele aspecten bevat. Van begin tot eind kan ik u hierin begeleiden. U moet dan denken aan de volgende aspecten:

 • Hoe is de inkomenssituatie na overlijden van u of uw partner?
 • Is het raadzaam om nu al een deel van het vermogen te schenken aan de volgende generatie? Opstellen van een schenkingsplan?
 • Hoe is de nalatenschap geregeld? Is er een testament aanwezig? Is dit nog actueel en voldoet dit aan uw wensen? Bent u gehuwd onder huwelijksvoorwaarden? Zo ja, wat is er in de huwelijksvoorwaarden geregeld? Is er iets geregeld voor uw onderneming? Naar wie vererft deze? Mochten het nodig zijn dat er nieuwe testamenten, huwelijksvoorwaarden of samenlevingscontract dient te worden opgesteld dan ben ik u hierbij graag behulpzaam in samenwerking met de notaris.
 • Na een overlijden dienen er vaak keuzes te worden gemaakt op basis van een testament om erfbelasting te besparen. De keuzes worden onderbouwd door berekeningen waarbij ik uw graag behulpzaam ben.
 • Is er al een volmacht geregeld voor de situatie dat u zelf niet meer handels bekwaam bent? Een zogenaamd levenstestament.

Een van de belangrijkste aspecten van nalatenschapsplanning is er voor te zorgen dat alle wensen van betrokkenen boven tafel komen. Elk vermogen is op een unieke manier tot stand gekomen. Een ieder heeft zijn eigen idee over de groei en latere verdeling van dit vermogen. Overdragen van dit vermogen vergt maatwerk waarbij uw wensen centraal staan.

Belastingadvies

 • Optimalisatie van de inkomstenbelasting voor de particulier en ondernemer;
 • Optimaliseren van de bedrijfsstructuur, eenmanszaak, maatschap of VOF of een besloten vennootschap;
 • Optimalisatie van inkomsten- en vennootschapsbelasting voor de Directeur Groot Aandeelhouder;
 • Optimaal gebruik maken van de fiscale faciliteiten bij aankoop, overdracht of beëindiging van de onderneming. Met name op het gebied van erf- en schenkbelasting kan door op een juiste manier gebruik te maken van de faciliteiten veel belasting worden bespaard;
 • Begeleiden van startende ondernemers bij het opstarten van de onderneming zodat een optimale fiscale structuur ontstaat;
 • Ondersteuning bij belastingcontroles;
 • Optimalisatie van uw lijfrente uitkering of banksparen zodat deze aan uw wensen voldoet en er zo weinig mogelijk belasting wordt betaald;
 • Wat zijn de fiscale gevolgen bij echtscheiding?;
 • Optimaliseren van de hypotheekrenteaftrek middels een familielening;
 • Oprichten spaargeld B.V.

Gevolmachtigde in een levenstestament

 • Indien u in een situatie terechtkomt waarbij u tijdelijk of langdurig, niet in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen over uw vermogen en dagelijkse gang van zaken dan is het aan te raden om iemand hiervoor te benoemen die dan uw zaken behartigd. Doet u dat niet dan zal de rechter iemand benoemen. De benoeming kunt u vastleggen in een levenstestament. Hierin kunt u precies aangeven wat de gevolmachtigde wel en niet mag doen. Hierbij moet u aan de volgende punten denken:
  • Beheren van uw financiën (bankzaken e.d.);
  • Betalen van de binnenkomende facturen;
  • Controleren of de te ontvangen bedragen ook daadwerkelijk binnenkomen;
  • Als contactpersoon optreden voor allerlei instanties waarmee u van doen heeft (zorginstelling, belastingdienst e.d.);
  • Verzorgen van uw administratie;
  • Verantwoording afleggen aan de door u aangewezen persoon.
 • Door mij in uw levenstestament te benoemen als gevolmachtigde zorg ik er voor dat, conform uw wensen, uw vermogen wordt beheerd.
 • Ook voor personen die als gevolmachtigden zijn benoemd in een levenstestament en die ondersteuning zoeken bij het uitvoeren van hun taken kunnen een beroep op mij doen als deskundige.

Executeur

 • De executeur wordt benoemd in een testament. Hij/zij is belast met het afwikkelen van de nalatenschap. Wordt er geen executeur benoemd dan zullen de erfgenamen er zelf moeten uitkomen.
 • Werkzaamheden en taken van een executeur:
  • Het beheren van de nalatenschap en in kaart brengen hoe groot deze is;
  • De verdeling van de nalatenschap bespreken met de erfgenamen;
  • Zorgen dat alle schulden worden betaald;
  • Mocht een bedrijf tot de nalatenschap behoren hoe hier mee om te gaan?;
  • De erfgenamen adviseren over de optimale verdeling;
  • Zorgen voor een optimale fiscale verdeling en de fiscale aangiften verzorgen;
  • Rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen;
  • De nalatenschap verdelen.
 • Door mij in uw testament te benoemen als executeur kan ik er voor zorgen dat de erfgenamen alle zorgen uit handen worden genomen. U bent verzekerd van deskundige en discrete afwikkeling van uw nalatenschap.
 • Ook executeurs die ondersteuning zoeken bij het uitvoeren van hun taken kunnen een beroep op mij doen als deskundige.

Verzorgen van uw aangifte

 • Verzorgen van de aangifte omzetbelasting;
 • Verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers;
 • Verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting. Ook voor pensioen en stamrecht B.V. ‘s.

Verzorgen van uw administratie

 • Voor zowel de ondernemer als particulier;
 • Ook voor een particulier kan jaarlijkse inzage in zijn vermogensgroei en zijn inkomsten en uitgaven verhelderend werken;
 • Het samenstellen van de jaarrekening. Ook voor pensioen en stamrecht B.V. ’s;
 • Deponeren van Publicatiestukken voor vennootschappen bij de KvK;
 • Opzetten van een administratie voor startende ondernemers en ZZP’ers;